• 37291139 - 37284703
  • شنبه تا چهار شنبه : 22:00 - 17:00

چرا دوره های درمانی؟

چرا دوره های درمانی؟امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مطالعات علمی در دانشگاه های معتبر دنیا نشان داده است که برای رسیدن به اهداف مورد نظر در کنترل وزن در جهت افزایش یا کاهش آن استفاده از دوره های درمانی مانند دوره های سه ماه یا شش ماه بر حسب نیاز نتایج مطلوب تری در بر دارد. در این دوره ها متقاضیان با استفاده از روش های مختلف از جمله رژیم غذایی، فعالیت ورزشی منای و داروهای مورد نیاز می توانند با برنامه ریزی صحیح به اهداف خود نایل شوند. لذا پیشنهاد می کنیم به جای استفاده از مراجعات موردی از دوره های درمانی مناسب با شرایط خود استفاده نمایید.

با توجه به اینکه کنترل افزایش و یا کاهش وزن نیاز یه زمان دارد و با بیماری های دیگر متفاوت است لذا از متقاضیان انتظار می رود صبور بوده و دوره درمانی خود را کامل نمایند.
در صورت عدم کاهش یا افزایش وزن در یک هفته انتظار می رود که دلسرد نشده و همچنان برنامه های درمانی خود را ادامه دهد.

در طی دوره های درمانی چه خواهیم کرد؟
1- ارزیابی کامل بدن از نظر میزان چربی، عضلات و ...
2- درخواست آزمایشات خون بر حسب نیاز.
3- ارزیابی عادات غذایی و شناسایی عادات نادرست غدایی.
4- ارائه یک رژیم غذایی متعادل و متناسب با شرایظ فیزیولوژیک و متابولیک متقاضیان.
5- پیگیری تاثیر رژیم درمانی و اصلاح آن بر حسب نیاز در طول دوره.
6- کنترل نهایی رسیدن به اهداف رژیم درمانی.
7- ارائه رژیم ثابت غذایی و راهنمایی های لازم جهت حفظ شرایط جدید بدست آمده.

توجه: در طول دوره به کلیه سوالات شما از طریق ایمیل یا تلفن پاسخ داده خوهد شد

جستجو