• 37291139 - 37284703
  • شنبه تا چهار شنبه : 22:00 - 17:00

طرح عضویت سه ماهه

با پرداخت هزینه 120000 تومان شما به مدت سه ماه عضو وب سایت رسمی دکتر یحیی پاسدار می گردید و در این مدت از خدمات این وب سایت که ارائه دوره های رژیم درمانی است بر خوردار خواهید شد

برای آگاهی از جزئیات رژیم درمانی به این لینک مراجعه نمایید 

هزینه: 120000 تومان