• 37291139 - 37284703
  • شنبه تا چهار شنبه : 22:00 - 17:00

خدمات دوران عضویت

خدمات دوران عضویتامتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پس از پرکردن پرسشنامه مربوط به شرح حال افزایش وزن خود که شامل وزن و قد شما نیز می باشد خدمات ذیل را دریافت می نمایید:

  1. گروه بندی شما در یکی از گروه های: وزن طبیعی، افزایش وزن، چاق و چاقی مفرط که همراه با عوارض متعدد فیزیولوژیک میباشد.

  2. دفترچه یادداشت غذایی که در آن از شما درخواست خواهد شد تا کلیه غذاهای مصرفی خود را در طول یک تا دو هفته یادداشت نموده و برای ما ارسال نمایید.

  3. پس از دریافت دفترچه یادداشت غذایی تکمیل شده شما، ویژگیهای عادات غذایی شما مورد ارزیابی قرار گرفته و بر اساس آن رژیم غذایی شما تنظیم خواهد شد.

  4. پس از یک هفته اولین رژیم غذایی به همراه ویژگیهای عادات غذایی که حاصل آنالیز برنامه غذایی شما می باشد در پرونده شما ثبت خواهد شد. رژیم های غذایی برای دوره های 4 هفته ای تنظیم شده و در انتهای هر دوره رژیم جدیدی در پرونده شما قرار داده خواهد شد. (راهنمای استفاده از پرونده)

  5. شما می توانید در صورت علاقه به شرکت در جلسات رفتار درمانی گروهی با حضور دکتر پاسدار و متخصصین روانشناسی پس از ثبت نام شرکت نمایید. جهت شرکت در این برنامه ها که می تواند کمک موثری در رسیدن به اهداف رژیم درمانی شما باشد می توانید با تکمیل و ارسال فرم ثبت نام گروه درمانی اقدام نمایید.

جستجو