• 37291139 - 37284703
  • شنبه تا چهار شنبه : 22:00 - 17:00

تماس با ما


کرمانشاه - کرمانشاه پارکینگ شهرداری - پل اجلالیه ابتدای خیابان موید کلینیک تغذیه و رژیم درمانی بهبود - دکتر یحیی پاسدار-پلاک 1 - کدپستی: 6713743413

شماره تماس


08337284703
08337291139

آدرس کرمانشاه