رژیم چهار هفته ای
79 هزار تومان
100 هزار تومان
  1. ارائه یک دوره رژیم چهار هفته ای
  2. چهار کیلوگرم لاغری (یا چاقی )در هر دوره
  3. پشتیبانی کامل در طول دوره در تلگرام
  4. تعیین میزان کاهش (یا افزایش) وزن در طول دوره
  5. تنظیم رژیم بر اساس سلیقه تغذیه شما
  6. ارسال رژیم به تلگرام شما
  7. انتخاب انواع رژیم کاهش، افزایش، مادران و دیابت و...